Sportlov 2021

Kör sportlovspris 30kr deltagare och då ingår disc hyra.

Alla discar tvättas efter användning.

Finns scoorkort vid infoskylten bredvid parkeringen.

Här hittar du oxå hyrdiscarna

En runda tar ca 1-2 timme för 4 personer.

Vi har under söndagen skottat alla tees och laddat med rena lånediscar.

Stora vägen är skottad fram till hål 6.

Dock är det lite mer snö på de öppna hålen, 6,8 och 9. Men inget som hindrar spel.

Scoorkort kommer ligga i en plastpåse i en av lådorna vid infoskylten om detta önskas.

Varmt välkomman!

Handduk rekommenderas att ta med för att torka av discarna. Lättare att kasta med torra discar.